De Belgische federale en regionale autoriteiten lanceren een officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB)

De COVID-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat Europa nood heeft aan voldoende capaciteit voor de ontwikkeling en productie van essentiële gezondheidsproducten (zoals geneesmiddelen en vaccins) en dat er gestreefd moet worden naar een betere Europese coördinatie in de gezondheidssector, zodat het zijn autonomie kan versterken om effectief en efficiënt in te kunnen spelen op eventuele toekomstige gezondheidscrisissen.

Om het falen in de waardeketen aan te pakken en de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen in de gezondheidssector, hebben de Belgische federale en regionale overheden beslist om, samen met verschillende andere lidstaten, de oprichting van een potentiële IPCEI (Belangrijk Project van Gemeenschappelijk Europees Belang) te overwegen in de gezondheidssector.

Deze IPCEI-oproep beoogt tevens bij te dragen tot het op de Europese markt brengen van gezondheidsgoederen en -diensten aan een eerlijke prijs met inbegrip van prijstransparantie.

Doel van de projectoproep

Deze oproep tot indiening van voorstellen richtte zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in gezondheidssector.

De economische spelers worden uitgenodigd projecten in te dienen op het gebied van:

  • Vernieuwing en vergroening van technologieën en productieprocessen voor API's (actieve farmaceutische ingrediënten), geneesmiddelen en farmaceutische producten met inbegrip van geassocieerde producten voor o.a. toediening en bewaring
  • Innovatie in antimicrobiële resistentie, zeldzame ziekten en opkomende gezondheid bedreigingen
  • Innovatieve technologieën, platformen en productieprocessen voor cel- en gentherapie.

Matchmaking voor indirecte partners

Inmiddels is het eerste IPCEI Health voor prenotificatie ingediend bij de Europese Commissie. De betrokkenheid van indirecte partners is hierbij nog steeds welkom. Daartoe wordt een matchmaking georganiseerd voor indirecte partners die start op 6 maart 2023. Inschrijven kan vanaf 13 februari en via deze link. Indirecte partners (gevestigd in Brussel) kunnen universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven uit de gezondheidssector zijn. Inschrijven kan hier.

Interesse? Neem contact op met Kourosch Abbaspour Tehrani voor verdere toelichting. Klik hieronder voor meer informatie. 
 

Meer info over de vorige IPCEI Health oproep

Klik hier.

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier