De Belgische federale en regionale autoriteiten lanceren een officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB)

De COVID-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat Europa nood heeft aan voldoende capaciteit voor de ontwikkeling en productie van essentiële gezondheidsproducten (zoals geneesmiddelen en vaccins) en dat er gestreefd moet worden naar een betere Europese coördinatie in de gezondheidssector, zodat het zijn autonomie kan versterken om effectief en efficiënt in te kunnen spelen op eventuele toekomstige gezondheidscrisissen.

Om het falen in de waardeketen aan te pakken en de ontwikkeling van innovaties te ondersteunen in de gezondheidssector, hebben de Belgische federale en regionale overheden beslist om, samen met verschillende andere lidstaten, de oprichting van een potentiële IPCEI (Belangrijk Project van Gemeenschappelijk Europees Belang) te overwegen in de gezondheidssector.

Deze IPCEI-oproep beoogt tevens bij te dragen tot het op de Europese markt brengen van gezondheidsgoederen en -diensten aan een eerlijke prijs met inbegrip van prijstransparantie.

Doel van de projectoproep

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal.

Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in gezondheidssector.

De economische spelers worden uitgenodigd projecten in te dienen op het gebied van:

  • Vernieuwing en vergroening van technologieën en productieprocessen voor API's (actieve farmaceutische ingrediënten), geneesmiddelen en farmaceutische producten met inbegrip van geassocieerde producten voor o.a. toediening en bewaring
  • Innovatie in antimicrobiële resistentie, zeldzame ziekten en opkomende gezondheid bedreigingen
  • Innovatieve technologieën, platformen en productieprocessen voor cel- en gentherapie.

Tijdschema voor de verzending van de documenten

De indiening van de documenten gebeurt in twee fasen door ze per e-mail te zenden naar de FOD Economie (ipcei-health@economie.fgov.be), ter attentie van de eventueel financierende overheden.

  • Stap 1: Deadline op 30 maart 2022 18.00 uur, Brusselse tijd
  • Stap 2: Deadline op 30 mei 2022 18.00 uur, Brusselse tijd

Meer info

Klik hier .

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.