Deze uitzonderlijke periode leidt ook bij ons tot een aantal aanpassingen in onze procedures en tot een lichte herschikking van onze jaarkalender. Innoviris blijft echter onverminderd aan de slag!

Al onze projectoproepen lopen verder en al onze diensten staan ter jullie beschikking. Hieronder vind je een overzicht van de aanpassing in onze procedures en onze jaarkalender:

  • De deadlines van vier van onze calls werden naar een latere datum verschoven. Je vindt de calls en hun nieuwe indiendata hier.
  • Bij de rapportering van de projecten zal het mogelijk zijn om aan te geven of er vertragingen zijn opgelopen of andere problemen zijn geweest bij de uitvoering van het project ten gevolge van het Coronavirus. Hier zal rekening mee gehouden worden bij de evaluatie van de projecten.
  • Opvolgingscomités van lopende dossiers zullen digitaal gehouden worden indien ze reeds gepland zijn. Bij de evaluatie van nieuwe dossiers wordt in eerste instantie de voorkeur gegeven aan een schriftelijke evaluatie op basis van dossier, met eventueel een digitale meeting.
  • Er wordt een moratorium toegepast op de termijnen voor de terugbetaling van terugvorderbare voorschotten.
  • Al onze communicatie, en dus ook de rapportering, verloopt zo maximaal mogelijk digitaal. Daarvoor hebben we verschillende mailboxen ter beschikking die je hier terug vindt.

We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus uiteraard op de voet. Indien er bijkomende maatregelen moeten genomen worden, brengen we je daar via onze kanalen zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Hou dus zeker onze website en sociale media in de gaten!

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier