Wie is Julien Demonty?

Julien Demonty is de medeoprichter van Veoware. Gemotiveerd door zijn ervaring met productieketens in diverse sectoren, ging hij samen met zijn vennoot Julien Tallineau de uitdaging aan om de productie van onderdelen voor ruimtesatellieten te industrialiseren.

De componenten die in de ruimtesector gebruikt worden, zijn complex en vragen aanzienlijke investeringen. De start-up stelt zich tot doel deze componenten vooruitstrevender te maken en te standaardiseren, zodat ze betaalbaarder worden voor de betrokken spelers.

De ruimtesector is in volle expansie. We hebben Veoware opgericht om de toegankelijkheid ervan te vergroten.

Zijn sleutelwoord?

Het sleutelwoord van Julien? Volharding.

We werken al vier jaar aan dit project. Eerst deden we dat naast onze gewone jobs. We hebben dus hard moeten doorbijten, bepaalde verwachtingen moeten opzijschuiven. We hebben mislukkingen meegemaakt, maar we gaan vooruit en we zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn.

Innovatie in zijn job?

Innovatie bestaat er volgens Veoware in om alternatieven te vinden om zich te onderscheiden en binnen te geraken in de zeer gesloten ruimtesector, die vrij ontoegankelijk is voor een start-up.

We zitten in een echte ruimterevolutie. Vroeger waren de enige commerciële missies die van de telecommunicatie, meer bepaald satelliettelevisie. Vandaag ontwikkelen er zich meer commerciële toepassingen. Het aantal satellieten en noden zal toenemen. De markt moet zich aan deze revolutie aanpassen, door de prijs te beperken en de fabricagetermijnen te verkorten.

Om daarin te slagen ontwikkelde Veoware een standaardproduct dat innoveert op het vlak van logistiek en design. Het bedrijf is aldus in staat een equivalent aanbod voor te stellen voor een lagere prijs. Dankzij de standaardisering kan het ook veel kortere leveringstermijnen garanderen.

Zijn favoriete project?

Het eerste product dat Veoware op punt stelde, is een CMG (Control Moment Gyroscope). Dat is een controle-unit die een satelliet kan doen bewegen.

Deze zeer performante technologie bestaat al decennialang, maar wordt nog weinig gebruikt, omdat ze risico’s inhoudt en complex is. Ze vraagt een doorgedreven en dure ontwikkeling die voorbehouden is aan grote satellieten voor vooral militaire toepassingen. We hebben de technologie tot miniatuurformaat verkleind en modulair gemaakt, zodat ze toepasbaar zou zijn op kleine satellieten.

De CMG zal aan de band geproduceerd worden, en dus niet op maat. Net zoals bij autocilinders kan het aanbod aangepast worden aan de noden door meerdere exemplaren te combineren.

Vanaf een enkel product kunnen we alle soorten noden beantwoorden, of het nu gaat om een satelliet van 100kg of eentje van 500kg. Dankzij deze benadering kunnen we de verwezenlijkingskosten voor bepaalde componenten delen door tien en toch beschikken over een aangepast product.

Brussel, City of Innovators

Volgens Julien ligt de aantrekkingskracht van Brussel in de steun die de stad verleent aan innoverende bedrijven.

We hebben ons in Brussel gevestigd, omdat we er de eerste subsidies voor ons project gevonden hebben. Momenteel ben ik er twee dagen per week, ik ben nog volop bezig de stad te ontdekken.

Het favoriete aspect in zijn job?

Julien waardeert de veelzijdigheid van zijn werk dat techniek en engineering combineert met andere domeinen als bedrijfsmanagement en -strategie.

Wat me bevalt, is het identificeren van nieuwe problemen waarvoor we nieuwe oplossingen kunnen ontwikkelen.

Zijn parcours?

Julien studeerde burgerlijk ingenieur, met optie fysica en nucleaire wetenschappen, aan de Universiteit van Luik. Hij begon zijn carrière als consultant bij TechSpace Aero, vandaag Safran Aero Boosters. Daarna stapte hij over naar AGC dat gespecialiseerd is in de productie van glas voor de auto-industrie. Vervolgens ging hij aan de slag bij NMC, een bedrijf uit Eupen dat synthetisch schuim produceert. Daar nam Julien Tallineau, een vriend die hij op de universiteit leerde kennen, contact met hem op om samen Veoware op te richten. De start-up werd begin 2018 boven de doopvont gehouden. In 2020 staat het bedrijf op het punt deel te nemen aan een lancering om haar eerste component in een reële omgeving te testen.

3 tips aan de Brusselse ondernemers

1)  Volhard en geef niet op. Ook al zal slecht nieuws tijdens de beginfase vaker voorkomen dan goed nieuws.
2)  Omring je met de juiste mensen, medewerkers met het geschikte profiel op wie je kunt rekenen op moeilijke momenten.
3)  Bewaar het juiste evenwicht tussen je professionele en je privé-activiteiten.

De cijfers

1)  Veoware wil de kosten voor de ruimteonderdelen en hun leveringstermijn delen door 10.
2)  In 2020 cirkelen naar schatting 2 tot 3.000 satellieten rond de aarde. Binnen 10 jaar zouden dat er nog 10 keer meer moeten zijn.

 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier