Wie is Lieve Lambrechts?

  • Onderzoekster en assistente in de toegepaste fysica aan de VUB, WATS-laureate 2018 (Women Award in Technology and Science)
  • Werkt in Brussel, woont in de Vlaamse rand van de hoofdstad, 32 jaar
  • Houdt van wetenschappen, research en maatschappelijk engagement

Haar sleutelwoord?

Het belangrijkste woord voor Lieve Lambrechts? Durven. Durven haar eigen weg te volgen, durven te doen wat anderen niet durven.

Het is geen kwestie van tegendraadsheid, het gaat erom je eigen pad te bewandelen, zelfs als dat verschilt van de rest of van wat er van je verwacht wordt. Als je overtuigd bent van je zaak, is dat de juiste weg.

Innovatie in haar job?

Innovatie is de kern van haar job.

Mijn onderzoek gaat over transformatieoptica, een fascinerende mix van wiskunde, fysica en nanotechnologie. Het is nog een erg jong onderzoeksdomein, waar letterlijk alles innovatief is, aangezien het erom draait te dromen over dingen waarvan vroeger werd aangenomen dat ze onmogelijk waren. Neem nu onzichtbaarheid: van de mythe van de onzichtbare man zijn we geëvolueerd naar een reëel gegeven dat vele toepassingen mogelijk maakt. Die proberen we te ontdekken.

Haar recentste project?

Lieve zet zich al geruime tijd in opdat een groter aantal meisjes zou kiezen voor een STEM-carrière (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Het beeld dat veel mensen van wetenschappers hebben, is dat van een soort professor Barabas, een blanke man met  grijze haren en een witte laboratoriumjas. Maar er bestaat geen enkel verschil tussen het brein van een man en dat van een vrouw: het is gewoon een kwestie van opvoeding, van vorming. Kinderen groeien op in een wereld waar jongetjes met Lego spelen en meisjes met poppen. Dat soort stereotypes moeten verdwijnen.

Op nationaal vlak werkt Lieve mee aan tutoring-programma’s en workshops om haar passie aan jongeren door te geven. Sinds 2019 werkt ze mee aan een project opgezet door grote bedrijven dat meisjes moest sensibiliseren voor wetenschappen en technologie. Op internationaal niveau werd ze in 2018 door de Amerikaanse ambassade benoemd als Belgische vertegenwoordigster voor een reis doorheen de Verenigde Staten, samen met 49 andere vrouwen die in de STEM werken, om te ijveren voor een sterkere positie van vrouwen in deze sectoren.

Brussel, City of Innovators

Brussel is een structuur van onderling verweven culturen, individuen van verschillende horizonten, diverse bedrijven en organisaties met een resoluut internationale reikwijdte.

Diversiteit houdt per definitie een aantal uitdagingen in, maar ze vormt ook een rijke bron van kansen en gevarieerde perspectieven die in het voordeel van innovatie spelen.

Het favoriete aspect in haar job?

Lieve houdt van haar dubbelleven: enerzijds het onderzoek, waar ze mag dromen en abstract nadenken. Anderzijds is er het lesgeven en het maatschappelijke engagement, met de bedoeling het leven van de anderen te helpen evolueren, het potentieel van de jongeren te verruimen, de spreekbuis te zijn van vrouwen in de wetenschap.

Haar parcours?

Lieve behaalde een master in de fundamentele wiskunde en is aan een doctoraat bezig in de researchgroep Toegepaste Fysica aan de VUB. Ze is er ook assistente en doceert aan het departement Fysica & Astronomie. In 2018 werd ze voor een jaar benoemd tot Wetenschapsambassadrice in het kader van WATS (Women Award in Science and Technology), een campagne die meisjes wil aanmoedigen om te kiezen voor een carrière in de wetenschappen of de technologie. Dat is iets waar ze zich al vele jaren permanent voor inzet.

3 tips voor Brusselse innovators

1)  Dream big and be bold. Durf te dromen en leg jezelf geen grenzen op, ga tot het uiterste om je dromen waar te maken.
2)  Diversity rules. Culturele, maatschappelijke, genderdiversiteit versterkt creativiteit: ze is rendabel en positief.
3)  Durf te vragen. Zoals haar moeder haar leerde toen ze klein was. Als je ze beleefd stelt, zijn alle vragen toegelaten.

Haar cijfers

1)  Slechts 26% van de STEM-functies wordt bezet door vrouwen, terwijl de STEM 28% van de jobaanbiedingen in Vlaanderen vertegenwoordigen.
2)  In 2018 waren er in België 16.000 vacatures in IT en de digitale sector, maar amper 8% van de studenten informatica zijn meisjes.
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier